Zaloguj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Muzyka rozwijała się przez wieki. Zmieniała się poprzez te lata. Kompozytorzy dostarczali nowych styli i form muzycznych, powstawały nowe instrumenty, rozwinęło się wiele zasad muzycznych. Historia muzyki została podzielona na epoki: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka współczesna.

 

Starożytność

  • Powstały pierwsze instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe
  • Muzyka służyła celom religijnym i magicznym, obrzędowym
  • Była elementem rozrywki, np. tańce

Średniowiecze

  • Muzyka miała ścisły związek z chrześcijaństwem  
  • Rozwój chorału gregoriańskiego (jednogłosowy śpiew chóru męskiego wysławiający Boga i Świętych)
  • Ośrodkami kultury były klasztory i kościoły
  • Powstawały formy muzyki świeckiej – ballady, pieśni jednogłosowe
  • Stworzenie notacji muzycznej i nazw solmizacyjnych
  • Kompozytorzy muzyki polskiej Wincenty z Kielc, Mikołaj z Radomia
  • Utwory: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia

Renesans

  • Powstanie polifoni (wiele głosów)
  • Twórcy wprowadzili do muzyki harmonię czyli współbrzmienie
  • Dwa ośrodki muzyki: szkoła włoska i niderlandzka
  • Kompozytorzy muzyki polskiej: Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomułka
  • Utwory: „Missa brevis” – G.P. da Palestrina, Psalm „Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomułki,

Barok

  • Powstały formy muzyczne: opera, oratorium, sonata, koncert solowy
  • Początek systemu durowego i mollowego
  • Takty 2, 3 i 4 miarowe
  • Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Haendel, Antonio Vivaldi
  • Utwory: „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” – J. F. Haendel,  Toccata i fuga – d-moll”, „Aria na strunie G” – J.S. Bach, „Cztery pory roku” – A. Vivaldi

Klasycyzm

  • Klasycy wiedeńscy: Haydn, Mozart, Beethoven
  • Wielkie orkiestry symfoniczne
  • Rozwój muzyki kameralnej
  • Nowe formy: sonata klasyczna, koncert klasyczny, symfonia
  • Kompozytorzy: Józef Haynd, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven
  • Utwory: „Koncert na trąbkę Es dur”, „Kwartet Cesarski” – J. Haynd, „Eine kleine nach musik”, „Marsz turecki” – W. A. Mozart, „Dla Elizy”, „V Symfonia c-moll” – L. van Beethoven.

Romantyzm

  • Połączenie muzyki i sztuki
  • Muzyka miała wyrażać uczucia i nastroje człowieka
  • Liryka wokalna – pieśni (Schubert, Schuman a w Polsce Moniuszko)
  • Formy muzyczne – sonaty, wariacje, ballady, poematy symfoniczne
  • Twórczość Fryderyka Chopina
  • Twórczość operowa Stanisława Moniuszki
  • Kompozytorzy: Robert Schuman, Feliks Mendelssohn, Fryderyk Chopin, Stanisłąw Moniuszko
  • Utwory: „Marzenie” – R. Schuman, „Marsz weselny” – F. Mendelssohn, „Ave Maria” – F. Schubert, „Ballada g-moll” – F. Chopin, „Pieśń wieczorna” – S. Moniuszko

Muzyka współczesna 

  • Powstały takie style jak impresjonizm i ekspresjonizm
  • Muzyka przekazywała barwy, wrażenia i nastroje
  • Chromatyzacja muzyki, muzyka dodekafoniczna
  • Muzyka konkretna i elektroniczna
  • Kompozytorzy: M. Ravel, C. Debussy, S. Rachmaninow, Witold Lutosławski

 

Dzwonki

Flet prosty

Flażolet

Keyboard