Zaloguj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Muzyka rozwijała się przez wieki. Zmieniała się poprzez te lata. Kompozytorzy dostarczali nowych styli i form muzycznych, powstawały nowe instrumenty, rozwinęło się wiele zasad muzycznych. Historia muzyki została podzielona na epoki: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka współczesna.

 

Starożytność

 • Powstały pierwsze instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe
 • Muzyka służyła celom religijnym i magicznym, obrzędowym
 • Była elementem rozrywki, np. tańce

Średniowiecze

 • Muzyka miała ścisły związek z chrześcijaństwem  
 • Rozwój chorału gregoriańskiego (jednogłosowy śpiew chóru męskiego wysławiający Boga i Świętych)
 • Ośrodkami kultury były klasztory i kościoły
 • Powstawały formy muzyki świeckiej – ballady, pieśni jednogłosowe
 • Stworzenie notacji muzycznej i nazw solmizacyjnych
 • Kompozytorzy muzyki polskiej Wincenty z Kielc, Mikołaj z Radomia
 • Utwory: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia

Renesans

 • Powstanie polifoni (wiele głosów)
 • Twórcy wprowadzili do muzyki harmonię czyli współbrzmienie
 • Dwa ośrodki muzyki: szkoła włoska i niderlandzka
 • Kompozytorzy muzyki polskiej: Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomułka
 • Utwory: „Missa brevis” – G.P. da Palestrina, Psalm „Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomułki,

Barok

 • Powstały formy muzyczne: opera, oratorium, sonata, koncert solowy
 • Początek systemu durowego i mollowego
 • Takty 2, 3 i 4 miarowe
 • Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Haendel, Antonio Vivaldi
 • Utwory: „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” – J. F. Haendel,  Toccata i fuga – d-moll”, „Aria na strunie G” – J.S. Bach, „Cztery pory roku” – A. Vivaldi

Klasycyzm

 • Klasycy wiedeńscy: Haydn, Mozart, Beethoven
 • Wielkie orkiestry symfoniczne
 • Rozwój muzyki kameralnej
 • Nowe formy: sonata klasyczna, koncert klasyczny, symfonia
 • Kompozytorzy: Józef Haynd, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven
 • Utwory: „Koncert na trąbkę Es dur”, „Kwartet Cesarski” – J. Haynd, „Eine kleine nach musik”, „Marsz turecki” – W. A. Mozart, „Dla Elizy”, „V Symfonia c-moll” – L. van Beethoven.

Romantyzm

 • Połączenie muzyki i sztuki
 • Muzyka miała wyrażać uczucia i nastroje człowieka
 • Liryka wokalna – pieśni (Schubert, Schuman a w Polsce Moniuszko)
 • Formy muzyczne – sonaty, wariacje, ballady, poematy symfoniczne
 • Twórczość Fryderyka Chopina
 • Twórczość operowa Stanisława Moniuszki
 • Kompozytorzy: Robert Schuman, Feliks Mendelssohn, Fryderyk Chopin, Stanisłąw Moniuszko
 • Utwory: „Marzenie” – R. Schuman, „Marsz weselny” – F. Mendelssohn, „Ave Maria” – F. Schubert, „Ballada g-moll” – F. Chopin, „Pieśń wieczorna” – S. Moniuszko

Muzyka współczesna 

 • Powstały takie style jak impresjonizm i ekspresjonizm
 • Muzyka przekazywała barwy, wrażenia i nastroje
 • Chromatyzacja muzyki, muzyka dodekafoniczna
 • Muzyka konkretna i elektroniczna
 • Kompozytorzy: M. Ravel, C. Debussy, S. Rachmaninow, Witold Lutosławski

 

Flet prosty

Flażolet

Keyboard

 

Cron Job Starts